Двигател

Какви са типичните симптоми на проблеми в двигателя?

В повечето случаи, това са: силен черен дим от ауспуха, прекомерна консумация на масло, силно почукване в предната част на колата, ниско налягане на маслото, ниска компресия, вода се е смесила с маслото и други.

Какви са типичните причини за проблемите, автомобилни двигатели?

Най-често срещаните причини за проблеми с автомобилния двигател са износване заради голям пробег на автомобила, лоша поддръжка, проблеми със смазването или прегряване.

Синхронизатори за двигатели

Какво представляват синхронизаторите за двигатели?

Синхронизаторите представляват специални инструменти, които служат за извършване на монтажни или демонтажни работни дейности по двигателите. Намират изключително широко приложение в автомобилната индустрия. Синхронизаторите за двигатели са предпочитани специализирани инструменти от професионалистите в тази област. Автомонтьорите и механиците не могат да извършват ремонти по автомобили без наличието на този ценен инструмент.

Съвременни двигатели с вътрешно горене

Съвременните двигатели с вътрешно горене са все по-ефективни и икономични. Тяхната надеждност също се повишава постоянно. Но дори и при правилна експлоатация, и при спазване на зададените сервизни интервали, понякога се налага да се извършват ремонти.