масло - част 2

Продължаваме със смяната на маслото. След като източихте старото масло (когато сменявате маслото, внимавайте да не се изгорите, защото то може да е нагорещено доста време, след като сте изключили автомобила си), сега е време да намерите мястото на монтирания маслен филтър.

В зависимост от модела на колата филтрите могат да бъдат инсталирани отпред, отзад и дори отстрани на двигателя. Може да вземете новия филтър и да го поогледате, за да имате предвид какво трябва да търсите и как изглежда – филтрите са обикновено черни, сини или бели и са високи около 10 – 15 сантиметра, и в широчина около 7.50 сантиметра.

След това го развийте (ако сте чели първата част, значи сте наясно, че използването на инструментите TOPTUL е препоръчително) обратно на часовниковата стрелка – при добър захват няма да имате проблеми със развиването, въпреки че филтъра е хлъзгав заради греста (използвайте, ако желаете, парцал и някакви работни ръкавици). Не махайте съда с вестниците (или брошурите) около него, за да не останат петна по земята; когато сваляте филтъра се убедете, че с него сваляте и уплътняващия, гумен пръстен – ако не успеете, може да го разчепкате с пръсти или да използвате отвертка, за да изстържете каквото е залепнало. Защо трябва да вършите това? Защото ако уплътнителят остане залепнал, то новият филтър не би прилегнал добре и би се получил теч. Може да увиете филтъра с найлонова торбичка, за да не се разпръсне маслото, когато го сваляте, а после го оставете наопаки в нея като свършите работата.

Подгответе новия филтър, намазвайки гумения, уплътняващия пръстен като потопите пръст в новото масло, което ще наливате; може да налеете малко масло в новия филтър, преди да го монтирате, за да може колата да създаде по-лесно маслено налягане. Ако се монтира вертикално, ще можете да го напълните почти догоре; а ако се монтира под ъгъл малко масло би се разляло ,преди да почнете да го стягате. Сега затегнете новия филтър правилно и бавно; обикновено се затягат не повече от ¾ от пълно завъртане до едно пълно завъртане.

Налейте сега новото масло внимателно, за да не се разпръсква навън – погледнете в упътванията на производителя, за да установите необходимото количество от течността; трябва да проверите дали също така наливате точното масло за колата си. За да проверите нивото на маслото, изчакайте до другата сутрин, когато колата е паркирана на равна повърхност и маслото е студено. След като налеете, поставете капачката; почистете от всякакви петна, след като сте завършили работата.

Наблюдавайте дали светлинката за налягането на маслото изгасва, когато запалите колата. Дръпнете ръчната спирачка, за да проверите дали някъде не капе, защото ако филтърът и пробката не са затегнати, може да има малък теч. Запалете двигателя за минута, за да се увеличи масленото налягане, уверявайки се че всичко е инсталирано правилно. Относно светлинката за налягането: зависи от модела на колата ви; затова прочетете в упътването за това как да извършите процедурата. Може да рециклирате старият си филтър.

Това беше встъпителен урок за това как се сменява маслото на колата. За това се подгответе, ако не сте запознати, за да нямате проблеми, ако ви се наложи сами да сменявате маслото.