Ръчни инструменти TOPTUL

Ръчните инструменти са неизменна част от цялостния инструментариум на всеки домашен майстор или професионалист. Дори за най-маловажна поправка вие имате нужда от ръчни инструменти, с които да отстраните проблема или ремонта. Ръчните инструменти се използват за поправка на автомобили, мебели, бижута, сгради и всякакъв друг вид материални активи. В този материал ще разгледаме ценни ръчни инструменти и техните предназначения.

Задължителни ръчни инструменти

  • Чук – чуковете се използват за наместване, деформиране или напасване на даден обект към даден материал. Това може да бъде забиване на пирони, наместване на автомобилни части или разрушаване на стени и други. Чуковете имат специална форма на работната глава в зависимост от предназначението си;
  • Отвертка – отвертките са едни от най-често използваните ръчни инструменти. Те са предназначени основно за завинтване и отвинтване на винтове. Най-често срещаните отвертки са плоските или още наричани прави, и кръстатите. Среща се инструмент, който наподобява отвертката и се нарича фазомер. Той служи за проследяване на кабелите, дали по тях тече ток;
  • Клещи – те са група ръчни инструменти, които се използват за захващане, рязане, развиване и други подобни работни дейности с различни строителни и домакински материали. Клещите са два лоста, които са свързани в опорна точка и имат различна работна глава;
  • Работна лампа – лампите са помощни светила на всеки автомонтьор, тъй като с тяхна помощ може да се осветят трудно видимите места и да се извърши съответната поправка.
  • Рулетка – се използват за измерване на дължини. Те се изработват най-често от метална лента, която е разграфена до 150-200 см. При тях е налична пружина, която връща лентата обратно назад, а отделно има стопиращ бутон, когато достигнете дадена дължина и искате да я застопорите.