Адаптери toptul

Какво представляват адаптерите и за какво служат

В огромната група на ръчните инструменти попадат и едни други специализирани инструменти, които се различават по размер, материал и предназначение. Адаптерите са изключително важни и незаменими по своята същност инструменти, служещи за извършване на преход от един квадрат към друг. Съществува широко разнообразие от адаптори, които се разделят спрямо няколко параметъра, като например: материал, размер, дължина, както и вид взаимоотношения. Изключително важен момент при избора на адаптери е тяхното качество, защото то е от съществено значение за издръжливостта на този вид ръчни инструменти, както и за производителността и ефективността им при продължителна работа.

Професионалните адаптери се характеризират с много високо качество, което се обуславя от материала, от който се изработват, а именно хром-ванадиева стомана.

Материалът, от който се правят професионалните адаптери не позволява възможност за появяване на корозия, осигурява се защита на покритието, а това рефлектира върху издръжливостта и живота на инструмента.

Видове адаптери и разлики между тях

Един от най-важните параметри, според които адаптерите се разделят е размера. Правилното определяне на необходимия размер е задължително условие за самото напасване на адаптерите при извършване на ремонтни дейности. Според този показател адаптерите се разделят на следните видове: повишаващи, понижаващи, адаптери, които са предназначени за битове и такива, конфигурирани специално за вложки.

В зависимост от вида материал, от който този вид ръчни инструменти се изработват адаптерите се разделят на следните: магнитни, ударни, обикновени, както и адаптери, работещи със заключващ се елемент.

Марката на самите адаптери също е друго условие, което понякога оказва влияние върху крайното решение на потребителя.

Повишаващите адаптери отговарят на следните размери: ½ – 3/ 4; ¼ – 3/8; 3/8 – ½ ; 3 – 4/1;

Размерите на понижаващите адаптери са следните: 3/8 – ¼, 1- ¾, ½ – 3/8 и ¾ – ½ ;

Адаптерите за битове имат размери ½ – 10 mm, както и ½ – 5/ 16; ¼ – ¼ (шестостен)

Съществуват няколко вида взаимоотношения между женските и мъжките адаптери, а именно: женски – женски, мъжки – мъжки, женски – мъжки и мъжки – женски;