Комплект за събиране на спирачни апарати TOPTUL

В тази статия ще представим барабанните спирачки, какво представляват и какъв е механизмът им на действие, т.е. как се осъществява спирането на превозното средство!

 

Барабанните спирачки могат да имат:

  1. Конструкция с цилиндричен спирачен барабан, който се върти с колелото; външно на барабана е монтирана спирачна лента. Чрез натягането на лентата и съответно нейното триене в барабана се предизвиква спирачното действие.

  2. Конструкция с вътрешно разположени челюстни феродови накладки, като спирачното действие става по следния начин – при отварянето на накладките и тяхното триене в цилиндричната част на барабана. Самото задействане на спирачките става например при самолети, автомобили с хидравлична спирачна система или при мотоциклети с ръчна или крачна спирачна система.

Барабанната челюстна спирачка се състои от: спирачен диск с две челюсти и спирачен барабан. Двете челюсти са закрепени към диска шарнирно, посредством опорни палци и опори; дискът пък е монтиран към ръкава на полуоста за задните колела или за предните колела към шенкела. Към колелото неподвижно е закрепен и спирачният барабан. Фрикционните накладки са захванати върху външните повърхности на челюстите. Когато тези челюсти се разтварят, фрикционните накладки започват да се притискат към барабана [неговата вътрешна страна]. Оттук възникват и сили на триене между барабана и накладките – те създават спирачния момент, който е насочен обратно на посоката на въртене на колелото. Там където колелото се допира с пътната настилка, въпросният триещ момент генерира спирачната сила, която е насочена обратно на движението на автомобила и така се възпроизвежда спирането.

В зависимост от това с каква посока се разтварят челюстите, барабанните спирачка могат да бъдат два вида – еднопосочни и двупосочни. Най-кратко разлика помежду им е следната:

  1. При еднопосочните спирачки (при леките автомобили в техните предни колела се използват тези спирачки) двете челюсти се разтварят в една и съща посока чрез два отделни спирачни цилиндъра.

  2. При двупосочните спирачки челюстите се разтварят чрез спирачния цилиндър в противоположни посоки.

Разгледайте предлагания комплект за събиране на спирачни апарати.