Зацепване на двигатели

В повечето случаи скоростната кутия на автомобила е с два или три вала. Изходящият вал е разположен спрямо оста на входящия, което означава че при превключване на предавка двата вала могат да се съединят с помощта на зъбчат съединител. В този случай зъбчатото зацепване на двигателя  за предаване на въртящия момент не участва, което способства за увеличаване на механичния коефициент на полезно действие на скоростната кутия.

 

Синхронизирането на двигателя осигуряа директното превключване на предавките на най-чест режим на експлоатация на автомобила, което увеличава икономичността на двигателя.

Всички съвременни механични, а така също и автоматични скоростни кутии са синхронизирани. За да се превключат предавките, необходимо е в скоростните кутии да се изравнят честотите на въртене на валовете и предавките. Синхронизирането на двигателя става посредством едноименното устройство – синхронизатор. Освен че осигурява плавното превключване на предавките, синхронизаторът понижава износването на механичното съединение, както и шума при превключване, и най-важното – увеличава срока на експлоатация на скоростната кутия.

Принцип на действие на синхронизатора

Със синхронизатори се оборудват всички предавки на скоростната кутия на лекия автомобил, в това число и предавката на заден ход. При синхронизирането на двигателя принципът на действие на синхронизатора е основан на използването на силата на триене при изравняване на скоростите. Колкото по-голяма е разликата в честотата на въртене на вала и предавката, толкова по-голяма трябва да бъде и величината на силата на триене за постигане на синхронизацията. Синхронизирането на двигателя се постига чрез добавяне на допълнителни фрикционни пръстени, посредством които се увеличава площта на повърхността на съприкосновение.

Вече повече от 70 години предавателната скоростна кутия е оборудвана със специални приспособления – синхронизатори, които служат за изравняване на скоростите на въртене на вала и предавките.

Видовете блокиращи синхронизатори са едноконусни и многоконусни. Принципът на действие и на двата вида синхронизатори се основава на безшумното превключване на предавките посредством изравняване на ъгловите скорости на елементите.