Синхронизиране на двигателя

Синхронизирането на двигателя е процес, който се подчинява на специфични правила. При включване на по-висока предавка е необходимо да се изчака известно време след изключване на предишната предавка. Честотата на въртене на дисковия амбреаж (съединител) и свързаните към него трансмисионни детайли (най-вече първичният вал) трябва да се намали до такава степен, че периферните скорости на зъбчатите колела, включени от предавката, приблизително да се изравнят с нея. Това е особено важен момент, ако налице е директно зацепване на двигателя, зъбците, трансмисията на автомобила.

 

Заради големия момент на инерция честотата на въртене на дисковия амбреаж се намаля много бавно. Поради тази причина при превключване на предавките е желателно да се натисне съединителят – това действие ще позволи бързото намаляне на честотата на въртене на двигателя и ще съкрати чувствително времето, което е необходимо за изравняване на периферните скорости.

Двойно натискане на съединителя

Необходимо е да се извърши т. нар. “двойно натискане на съединителя”. На практика това е много трудно да се направи при леки автомобили, а за неопитни шофьори е дори сложно и опасно за изпълнение. При преминаване на по-ниска предавка е необходимо не само да се натисне съединителят, но и педалът на газта, за да се увеличи скоростта на двигателя. За облекчение на шофьорите за изпълнението на тази трудна, но важна операция се използват специални устройства – синхронизатори за двигатели.

Синхронизирането на двигателя на автомобила се изразява в зацепване на предавките, което се получава посредством изравняване на честотата на тяхното въртене. Това се постига с помощта на фрикционен съединител, който успява да доведе до зацепване на зъбчатия съединител. Когато зъбчатият съединител, а следователно и предавките са включени, средният подвижен елемент на съединителя може да се премести на профилния вал в осова посока. При превключване на предавките елементът най-напред влиза в съприкосновение с коничните повърхности на блокиращите колела, което позволява да се изравни скоростта на въртене на елементите за превключване на предавките.