Зацепване на двигатели

Всеки собственик на автомобил може самостоятелно да извършва ремонти и профилактики, а също така и различни видове регулировки по колата си. За да бъдат качествено изпълнени тези дейности обаче, са необходими знания и специален комплект от инструменти. За специфична дейност като зацепване на двигатели се използват висококачествени ръчни инструменти, като лидер в областта безспорно е марката TOPTUL.

 

За зацепване на двигатели разпространени инструменти са фиксаторите за разпределителния и коляновия вал. С помощта на фиксаторите се настройва газоразпределителният механизъм – система, от която изцяло зависи работата на двигателя. Въпреки че е устроен сравнително просто, газоразпределителният механизъм е крайно чувствителен към регулировка. Дори при привидно рутинна операция като смяна на ремък съществува риск напълно да се наруши работата на двигателя. Поради тази причина при отговорен процес като зацепване на двигатели е важно да се използва правилният набор от специализирани помощни инструменти.

Фиксаторите или блокаторите представляват цилиндрични устройства, които в единия си край разполагат със специални плоски издатини. На горната част на фиксаторите е придадена удобна за работа форма. Някои фиксатори, които се използват за зацепване на двигатели имат допълнителни отвори и с помощта на болтове се закрепват за двигателя, за да осигурят пълна неподвижност на валовете.

Всички фиксатори имат сходен принцип на работа при процеса на зацепване на двигатели. Идеята е, че устройствата се поставят в предварително изработени отверстия, където плоските издатини на фиксаторите попадат в каналите на съответния вал и го блокират изцяло, като той престава да се върти. След като работата по регулиране на газоразпределителния механизъм и зацепването на двигателя приключи, фиксаторите просто се изваждат и работата на вала се възобновява. 

Важно е преди да пристъпите към операция като зацепване на двигатели да разполагате с оборудване, предназначено за конкретната задача. Когато става въпрос за ръчни инструменти, повечето автоспециалисти препоръчват доказалата се марка TOPTUL. С помощта на този комплект от инструменти за зацепване на двигатели ремонтът ви ще бъде изпълнен бързо, качествено и в съответствие с всички технически норми за безопасност.