Объркващи инструкции в ръководството на Бентли: още едно объркващо упътване е, че ако щифтът на помпата е премахнат (приемайки, че  буталото е на горна мъртва точка и разпределнителните валове са разположени както трябва), при завъртането на помпата няма да се коригира луфтът на зъбното колело. Връзката между вала и зъбчатката  се извършва със специализиран ключ, познат в английската терминология като woodruff key. Завъртането на помпата няма да премести валът твърде много, понеже той се движи свободно в нея. И понеже валът няма да се премести, зъбното колело също не би трябвало да се премести (без да се премести и ангренажният  а пък щифтът на помпата няма да пасне. Ако щифтът е на минимално разстояние, препоръчвам да не си губите допълнително време с разполагането му, понеже така или иначе на по-късен етап ще трябва да подравните помпата. Ако щифтът обаче е на по-голямо разстояние от 1-2 мм, тогава вероятно ще се получи по-голяма разлика при синхронизирането, която ще бъде поне 4-5 мм.

 

Още една объркваща инструкция е, че процедурите по синхронизирането в различните секции за "монтиране на инжекционната помпа" и "монтаж на ремъка на разпределителния вал / инжекционната помпа" са обяснени по различен начин. И при двете се твърди, че трябва да се премахне щифтът на инжекционната помпа, преди да се опъне ремъкът, при първата процедура се обяснява, че болтовете трябва да се стегнат здраво, докато при другата е точно обратното - първо да се разхлабят (всъщност пише да се затегнат, но е обяснено по такъв начин, че в контекста се подразбира като разхлабят, вероятно инженерите са се объркали или ръководството е правено набързо без оглед на качеството му). Също така според едното обяснение двигателят трябва да асе обърне два пъти, за да се провери качеството на извършената работа (аз не бих направил това!), а при другата няма никаква подобна инструкция.

Вероятно са се объркали в секцията "инсталация на ремъка за инжекционната помпа / разпределителния вал". В ръководството се твърди следното: "Затегнете..... болта на зъбното колело на инжекционната помпа" и тогава се посочват инструкции за въртящия момент на страница 18 ft-lb. Зъбното колело на инжекционната помпа, по-точно инструкциите за настройка на въртящия момент е на страница 41 ft-lv, не на страница 18. Вероятно  това е грешка при писането и трябва да се прочете по следния начин: "фиксиращият болт на инжекционната помпа", като игнорираме думата "зъбно колело", защото описание за него е дадено на страница 18 ft-lb. Както споменах по-горе, инструкциите за монтаж на ремъка не указват разхлажване на болтовете, но инструкциите за инжекционната помпа указват именно това. Една от грешките е потвърдена и е отбелязана в самото ръководство.

Очаквам ви в: Очаквам ви в VW Jetta TDI & VW Passat – замяна на ремък за синхронизатор, част 3 – демонтаж