Въртоци TOPTUL

За какво служат въртоците

Въртоците спадат към голямата група на ръчните инструменти, които намират изключително често приложение. Те са малки по размер ръчни инструменти, които позволяват ползване не само от страна на професионалистите в тази област, но и от всяко домакинство в случай на потребност.

Като вид инструменти влизат в употреба, когато се налага работа с вложки. Намират широко приложение в автомобилната индустрия, в автосервизите най-вече, при извършване на различни монтажни