Адаптери toptul

Какво представляват адаптерите и за какво служат

В огромната група на ръчните инструменти попадат и едни други специализирани инструменти, които се различават по размер, материал и предназначение. Адаптерите са изключително важни и незаменими по своята същност инструменти, служещи за извършване на преход от един квадрат към друг. Съществува широко разнообразие от адаптори, които се разделят спрямо няколко параметъра, като например: материал, размер, дължина, както и вид взаимоотношения